Saidadevries's Blog

Saidadevries's Blog

Brian Tracy Your Belief maart 13, 2010

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:51 pm
Tags:

” When you develop yourself to the
point where your belief is so strong
that you know you can accomplish
anything you put your mind to.
You’re future will be unlimited ”

– Brian Tracy –

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje

http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Geloof en wetenschap

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:47 pm
Tags: ,

” Eerst was er geloof
Daarna Wetenschap
Wetenschap is er
Geloof zijn we nog naar op zoek ”

– Saïda de Vries –

Live Life!
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Zekerheid zit in je

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:46 pm
Tags:

” De enige zekerheid vind je in jezelf.
Het is de wetenschap dat je elke verandering
in je leven aankunt, en dat je er alleen maar
sterker door zult worden”

– Elle Eggels – schrijfster

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Waarneming van gedachten

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:42 pm
Tags:

” Ik realiseerde me dat niets hoefde
te zijn zoals ik het tot dat moment
had waargenomen.

Dat het alleen maar mijn gedachten
waren ”

– Byron Katie –

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Positief doen en denken

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:39 pm
Tags:

” Alles wat je positief

doet en denkt

is GOD “

– Freek de Jonge – cabaretier

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

De taal van gedachten

Filed under: Overvloed en Rijkdom — saidadevries @ 2:35 pm
Tags: ,

” We hebben als mensen de taak om gedachten aan wat
we willen vast te houden, het voor oszelf absoluut duidelijk
te krijgen wat we willen, om van daaruit een beroep te doen
op de universele aantrekkingswet.

Je wordt niet alleen datgene waaraan je het meeste denkt,
je trekt het ook aan.

– John Assaraf – schrijver

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Gedachten van overvloed en rijkdom

Filed under: Overvloed en Rijkdom — saidadevries @ 2:31 pm

Jij bent degene die de wet van de aantrekkingskracht
in werking zet, en wel door je gedachten.

Koester gedachten over overvloed en rijkdom, en ban
alles wat daarmee in strijd is uit je gedachten.
In mijn denken overheerst rijkdom.
Ik ken alleen rijkdom.
In mijn geest bestaat niets anders.

De wet reageert op mijn gedachten, ongeacht wat die zijn.

Ik ben de krachtigste magneet van het universum.
Ik heb een kracht in mij die sterker is dan al het andere
in deze wereld en ik wek deze onmetelijke kracht op
door middel van mijn gedachten.

– schrijver onbekend –

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Wet van aantrekkingskracht

” De wet van de aantrekkingskracht:

– de grootste en onfeilbaarste wet

waarop het hele stelsel van de

schepping rust – “

– Charles Haanel – schrijver 1912

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Waarachtigheid

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:15 pm
Tags:

” Een vorm van waarachtigheid

heb ik meegekregen.

Zijn wat je bent

En dat zijn met overtuiging “

– Monika van Paemel – schrijfster

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl

 

Verwezenlijking

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:13 pm
Tags: ,

” Ik heb mezelf verwezenlijkt:

Wat ik wilde worden,

Ben ik geworden

En wat ik nog wil

Word ik nog wel eens “

– Ethel Porthnoy – schrijfster

Live Life!
Saïda de Vries-Cijntje
http://www.afslankenbegrijpen.nl