Saidadevries's Blog

Saidadevries's Blog

Geloof en wetenschap maart 13, 2010

Filed under: Waardevolle Quotes — saidadevries @ 2:47 pm
Tags: ,

” Eerst was er geloof
Daarna Wetenschap
Wetenschap is er
Geloof zijn we nog naar op zoek ”

– Saïda de Vries –

Live Life!
http://www.afslankenbegrijpen.nl